Enquête

Evaluatie Verduurzamingstraject woningen 2023

Invulinstructie:
Deze enquête bestaat uit de volgende delen: algemeen, het voortraject, de uitvoering, de nazorg en ruimte voor algemene opmerkingen.
Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat u alle vragen invult.
Bij tevredenheidsvragen kan 1 rondje worden ingevuld.

Het invullen zal ongeveer 10 minuten vragen.
De antwoorden worden anoniem verwerkt.

1 Deel 1. Algemeen
2 Deel 2. Het voortraject
3 Deel 3. De uitvoering
4 Deel 4. Nazorg
5 Deel 5. Algemene opmerkingen
6 Afsluiting
Deel 1. Algemeen
1. Wat is/zijn de leeftijd(en) van de volwassene(n)? Meerdere antwoorden mogelijk.
2. Woonde u in de woning tijdens de verduurzaming?

3. Hoeveel personen wonen er in deze woning?

Samenlevingsvorm:
Leeftijd van deze kinderen (indien aanwezig)

4. Hoelang woont u in deze woning?

en
5. Woont u in een hoek- of een tussenwoning?
Deel 2. Het voortraject

1. Hoe tevreden bent u over de voorbereidingen van de verduurzaming?

1. Hoe tevreden bent u over de voorbereidingen van de verduurzaming?
Zeer ontevredenOntevredenNeutraalTevredenZeer tevredenN.v.t.
Ik ben op tijd geïnformeerd over de plannen
Ik heb voldoende informatie gehad over de werkzaamheden
Ik heb voldoende mogelijkheden gehad om vragen te stellen.
Ik heb voldoende inspraak gehad

2. Wat vindt u van de manier waarop Wold & Waard met u gecommuniceerd heeft?

Survey
Zeer ontevredenOntevredenNeutraalTevredenZeer tevreden
De informatie avond
De nieuwsbrieven
Het persoonlijk contact

3. Was de informatie in de brieven voldoende?

Survey
OnvoldoendeNeutraalVoldoendeN.v.t.
Aantal informatie in de brieven

4. Welke tips heeft u om de manier van communiceren over de werkzaamheden door van Wold & Waard te verbeteren:

Deel 3. De uitvoering

1. We willen graag weten hoe u de samenwerking met de aannemer hebt ervaren

Survey
Zeer ontevredenOntevredenNeutraalTevredenZeer tevreden
Ik ben over de begeleiding door de aannemer
Ik ben over het tijdig informeren over de planning
Survey
OneensNeutraalMee eens
De aannemer hield zich goed aan de gemaakte afspraken
Ik kon altijd met mijn vragen bij de aannemer terecht
Ik ben goed behandeld door de nutsbedrijven die in de straat en in de meterkast werkten

2. Hoe tevreden bent u over de begeleiding en samenwerking met Wold & Waard tijdens de uitvoering

Survey
Zeer ontevredenOntevredenNeutraalTevredenZeer tevreden
Over de begeleiding en samenwerking met Wold & Waard ben ik

3. Welke tips heeft u om de uitvoering door de aannemer of begeleiding van Wold & Waard te verbeteren?

4. Tijdens de uitvoering was er sprake van overlast. Hoe heeft u deze ervaren?

Survey
Zeer veelVeelNeutraalWeinigGeen
Overlast door lawaai
Overlast door stof
Doordat teveel mensen tegelijk in de woning waren
Survey
OneensNeutraalMee eens
De aannemer heeft de woning bezemschoon achtergelaten
Deel 4. Nazorg

1. Wat vindt u van de afronding van de verduurzaming

Survey
Te weinigBeperktNeutraalGoedZeer goed
De uitleg over het gebruik van de nieuwe installaties was:
Survey
Te moeilijkMoeilijkNeutraalMee eensPrima
De geleverde gebruiksaanwijzingen zijn goed te begrijpen
De installatie is makkelijk te bedienen
Deel 5. Ruimte voor algemene opmerkingen:
Afsluiting

Dit waren de alle vragen.
Hartelijk dank voor uw deelname!

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftVorige
Volgendekeyboard_arrow_right