Enquête

Evaluatie Verduurzamingstraject woningen 2022

Invulinstructie:
Deze enquête bestaat uit de volgende delen: algemeen, het voortraject, de uitvoering, de nazorg en ruimte voor algemene opmerkingen.
Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat u alle vragen invult.
Bij tevredenheidsvragen kan 1 rondje worden ingevuld.

Het invullen zal ongeveer 10 minuten vragen.
De antwoorden worden anoniem verwerkt.

U heeft de enquête al ingevuld.