Hoe werken wij

Advieswijze

De WAC beoordeelt nieuwbouw- en renovatieplannen vanuit het oogpunt van de gebruiker van de woning en adviseert de eigenaar, gemeente en overige opdrachtgevers hierover. De WAC kijkt vooral naar de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden en de levensloop-bestendigheid. Daarnaast kijkt de commissie naar de veiligheid en de duurzaamheid van een woning. Ook geeft de WAC adviezen over de gebruikskwaliteit van de woning in relatie tot de woonomgeving.

De commissie maakt bij haar onderzoek en advisering o.a. gebruik van landelijk beschikbare methodes. Tijdens een bouwplanprocedure brengt de commissie de geconstateerde verbeterpunten in beeld bij de opdrachtgever (zoals een woningcorporatie een ontwikkelaar of een particulier) en na enige tijd van bewoning wordt -indien gewenst- de tevredenheid van de bewoners in beeld gebracht.

Wethouder Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier verwoordde in januari 2020, bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met WAC Westerkwartier, de toegevoegde waarde van de adviezen van de WAC als volgt: “Een goede aanvulling op de vaak technische wettelijke bouwregelgeving. Soms zijn een paar kleine aanpassingen al genoeg om de woonkwaliteit en daarmee het woonplezier van de bewoner voor lange tijd te verhogen.”

 

Werkbezoeken

Om onze deskundigheid op pijl te houden bezoeken we deskundigen, volgen we cursussen enzovoort. Mocht het nodig zijn dan is er ook vooroverleg met bijvoorbeeld projectontwikkelaars, gemeente en woningcorporaties.

Wanneer Wat
mei 2024 Werkbezoek Fabriek Fijn Wonen
april 2024 Wethouderoverleg
Overleg Wold & Waard
maart 2024 Overleg Platform Toegankelijkheid
november 2023 Bijeenkomst nieuwe omgevingswet
oktober 2023 Werkbezoek appartementen Marum
juli 2023 Werkbezoek Sleutelbloem Leek
november 2022 Overleg Gem. Centrumvisie Zuidhorn
april 2022 Werkbezoek woningen Toeck Oostwold
maart 2022 Werkbezoek De Hoorn Marum
februari 2022 Werkbezoek Borghlocatie Zuidhorn
november 2021 Werkbezoek Tiny Houses Zuidhorn
oktober 2021 Werkbezoek ReHeat Grootegast

 

Persberichten

2021

2021

2020

Ons Westerkwartier

Westerkwartier is een gemeente in de provincie Groningen die ontstaan is uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De gemeente, gelegen in de gelijknamige streek Westerkwartier, is gevormd op 1 januari 2019 en is wat inwonertal betreft (63.031 op 1 januari 2019) de tweede gemeente van de provincie Groningen. Per 1 januari 2020 is de bevolking doorgegroeid naar 63.375 inwoners volgens het CBS. 

De gemeente bestaat uit 41 dorpen (officiële woonkernen), waarvan de vijf grootste plaatsen Leek, Zuidhorn, Marum, Tolbert en Grootegast zijn.

Bron: Wikipedia