Hoe werken wij

Advieswijze

De WAC kan nieuwbouwplannen en renovatieplannen beoordelen vanuit het oogpunt van de gebruiker van de woning en adviseert de eigenaar, gemeente en overige opdrachtgevers hierover. De WAC kijkt vooral naar de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden en de levensloopbestendigheid. Daarnaast kijkt de commissie ook naar de veiligheid en de duurzaamheid van een woning. Ook geeft de WAC adviezen over de gebruikskwaliteit van de woning in relatie tot de woonomgeving.

De commissie maakt bij haar onderzoek en advisering o.a. gebruik van landelijk beschikbare methodes. Tijdens een bouwplanprocedure kan de commissie de geconstateerde verbeterpunten in beeld bij de opdrachtgever (zoals een woningcorporatie een ontwikkelaar of een particulier) en na enige tijd van bewoning wordt indien gewenst de tevredenheid van de bewoners in beeld gebracht.

Wethouder Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier verwoordde in januari 2020, bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met WAC Westerkwartier, de toegevoegde waarde van de adviezen van de WAC als volgt: “Een goede aanvulling op de vaak technische wettelijke bouwregelgeving. Soms zijn een paar kleine aanpassingen al genoeg om de woonkwaliteit en daarmee het woonplezier van de bewoner voor lange tijd te verhogen.”

 

Werkbezoeken

Om onze deskundigheid op pijl te houden bezoeken we deskundigen, volgen we cursussen enzovoort. Mocht het nodig zijn dan is er ook vooroverleg met bijvoorbeeld projectontwikkelaars, gemeente en woningcorporaties.

Wanneer Wat
november 2020 Wethouderoverleg
Werkbezoek appartementen De Wilp
juni 2020 Werkbezoek nieuwbouwwoningen Westerburcht te Zuidhorn
oktober 2019 Deelname Veilig Wonen beurs te Tolbert
oktober 2019 Kennismaking nieuwe wethouder en ambtenaren gem. Westerkwartier
oktober 2017 Lezing geven over Veilig wonen
2 keer per jaar Wethouderoverleg gemeente Zuidhorn
mei 2017 Themabijeenkomst ‘Goed wonen voor iedereen’ in Marum

Persberichten

2021

2020

2019

Ons Westerkwartier

Westerkwartier is een gemeente in de provincie Groningen die ontstaan is uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. De gemeente, gelegen in de gelijknamige streek Westerkwartier, is gevormd op 1 januari 2019 en is wat inwonertal betreft (63.031 op 1 januari 2019) de tweede gemeente van de provincie Groningen. Per 1 januari 2020 is de bevolking doorgegroeid naar 63.375 inwoners volgens het CBS. 

De gemeente bestaat uit 41 dorpen (officiële woonkernen), waarvan de vijf grootste plaatsen Leek, Zuidhorn, Marum, Tolbert en Grootegast zijn.

Bron: Wikipedia