Wie zijn wij

Gebruikersblik op woonkwaliteit

Hoe maak je een huis gebruiksvriendelijk? En hoe zorg je voor een prettige woonomgeving? De Adviescommissie Bouwen en Wonen -WAC- Westerkwartier (hierna WAC) weet het en adviseert bouwpartijen hierover. Als mensen willen meedenken en nog een suggestie hebben, dan zijn deze ideeën uiteraard van harte welkom.
De WAC streeft naar flexibele woningen en wijken, waar mensen in verschillende levensfasen en verschillende omstandigheden kunnen wonen en bezoek kunnen ontvangen. Woningen die zijn afgestemd op de wensen van bewoners gaan langer mee en leiden tot betere buurten en wijken. Alle bewoners profiteren hiervan: kinderen en senioren, validen en mindervaliden.

Advies en onderzoek
De WAC brengt adviezen uit aan de gemeente, woningbouwcorporatie en projectontwikkelaar. De leden bekijken bouwtekeningen voor nieuwbouwwoningen en renovatie van bestaande huizen. Ook denken ze mee met plannen voor bijvoorbeeld herinrichting, groenvoorziening en verkeer en ze geven advies over wonen met zorg aan huis en over kindvriendelijke routes naar school. De commissie werkt samen met allerlei partijen. Om steeds duidelijk voor ogen te houden wat de wensen van bewoners zijn, doet de WAC onderzoek. Bewoners vullen vragenlijsten in over allerlei aspecten van hun woning en geven aan hoe zijn hun woning waarderen. De commissie bespreekt de conclusies met de opdrachtgever, zodat knelpunten opgelost kunnen worden en gebruikt zelf de resultaten om nog beter te kunnen adviseren.

Meerwaarde
Bewoners lopen dagelijks tegen (on)handigheden in hun woning aan en weten dus uit ervaring wat wel en wat niet werkt. De WAC heeft in de afgelopen decennia veel kennis over bewonerswensen verzameld en kan daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan een optimale woon- en leefomgeving.

Toetscriteria gebruikskwaliteit
Alle adviezen en onderzoeken zijn gebaseerd op toetscriteria. Deze criteria bepalen de mate van gebruikskwaliteit van een woning, woongebouw of wijk.
De toetscriteria zijn:
– Het gebruiksgemak
– De veiligheid en levensloopbestendigheid
– Toegankelijkheid
– Duurzaamheid

Leden

Jan Ausma

Voorzitter

Woonachtig in Marum
Ervaring: Architect | Gemeentelijk beleid, management en bouwzaken

Tjitte de Vries

Secretaris

Woonachtig in Marum
Ervaring: Gemeentelijk beleid/management | Bouwcoördinatie | Sociaal Werkbedrijf

Jaap Vlijm

Penningmeester/vice-voorzitter

Woonachtig in Zuidhorn
Ervaring: Electromonteur | leraar wiskunde, natuurkunde en scheikunde | hoofd administratie scholengemeenschap | woont in een woning gebouwd in 1908 | vanaf 2006 actief in de VAC/WAC

Hanneke van de Geer

Lid

Woonachtig in Marum
Ervaring: Meesterbloembinder | docent bloemsierkunst | Ervaring met bouwen en verbouw woningen in eigen beheer

John Happel

Lid

Woonachtig in Aduard
Ervaring: Installateur | Ervaring met bouw en verbouw | Aardbevingsschadedeskundige

Sjirk Sipkema

Lid

Woonachtig in Leek
Ervaring: Onderwijsachtergrond | Ervaringsdeskundige bij het bouwen van woningen in eigen beheer

Marjan Priet

Lid

Woonachtig in Niekerk
Ervaring: +20 jaar VACwerk | Onderwijsachtergrond | Facilitair management | Makelaardij gediplomeerd

Vacature

Onze commissie bestaat uit enthousiaste mensen die zich betrokken voelen bij het bouwen en wonen in onze gemeente. We willen een positieve bijdrage leveren aan het wonen in onze omgeving en vinden het nuttig dat buitenstaanders naar plannen kijken. Om kennis over bouwen en wonen uit te breiden volgen we cursussen. We hebben plezier in het leggen van contacten en onderhouden van ons netwerk.

Ieder die enthousiast is, kan lid worden. Heb jij bouwkundige kennis of wil je je daarin verdiepen, kun je je inleven in de (toekomstige) bewoner en ben je digitaal bekwaam?

Het WAC-werk is vrijwilligerswerk, waarbij verschillende taken mogelijk zijn: de kerntaken zijn bouwplannen toetsen en onderzoek doen naar bewonerservaringen, maar daarnaast heeft de commissie een voorzitter, secretaris en penningmeester en zijn er taken op het gebied van pr en websitebeheer. De tijdsinvestering kan variëren. Reken op minimaal één dagdeel per week. Behalve tijd kost het WAC-werk u helemaal niets. Maar het levert zowel uzelf als de maatschappij veel op!

Wij streven naar een balans in de man/vrouw verhouding. Gelet op de huidige samenstelling, doch afhankelijk van het aanbod, bestaat er een voorkeur voor een vrouw.
Interesse? Stuur ons een bericht

Convenant

Onze adviescommissie bouwen en wonen is werkzaam binnen de gemeente Westerkwartier. Met deze gemeente heeft onze
commissie dan ook een convenant afgesloten. In dit convenant zijn meerdere afspraken vastgelegd over de manier van samenwerken
tussen en de inzet van de gemeente en onze commissie. U kunt hierbij denken aan:

•    wanneer verstrekken partijen elkaar informatie
•    wanneer wordt er advies gevraagd als het gaat om bijvoorbeeld:
                o     bestemmingsplanontwikkeling,
                o     bouw- en renovatieplannen,
                o     woonomgevingsplannen e.d..
•    wanneer mag er ongevraagd advies worden verstrekt.
•    wanneer is er overleg en wordt er geëvalueerd.

Voor de volledige tekst van het convenant verwijzen we naar de bijgevoegde bijlage.

Samenwerkingen

VACpuntWonen

Landelijke organisatie

Wold&Waard

Woningcorporatie

Gemeente Westerkwartier

Eigen gemeente

De Woonweter Westerkwartier

Samenwerkingspartner